Skip to main content
Finance

Bankowy Arbitraz Konsumencki (Związek Banków Polskich)

Název v češtině: Bankovní ombudsman (Polská bankovní asociace)

Finanční instituce v působnosti: většina bank, většina hypotečních bank

Finanční produkty v působnosti: platby, vklady, úvěry a půjčky, hypotéky, investice, cenné papíry

Stížnost může být podána v těchto jazycích: polština, angličtina

E-mail:arbiter@zbp.pl

Internetové stránky:Bankowy Arbitraz Konsumencki (Związek Banków Polskich)

Další informace:Informační přehled

Rzecznik Finansowy

Název v češtině: Finanční arbitr

Finanční instituce v působnosti: finanční instituce v působnosti: banky, hypoteční banky, většina hypotečních zprostředkovatelů, pojišťovny, někteří pojišťovací zprostředkovatelé, většina investičních poskytovatelů, většina investičních zprostředkovatelů, někteří poskytovatelé penzijních produktů, někteří zprostředkovatelé penzijních produktů, někteří obchodníci s cennými papíry

Finanční produkty v působnosti: většina plateb, většina vkladů, většina úvěrů a půjček, většina hypotečních úvěrů, životní a neživotní pojištění, některé investiční služby, některé penzijní produkty, některé cenné papíry

Stížnost může být podána v těchto jazycích: polština, angličtina

E-mail:biuro@rf.gov.pl

Internetové stránky:Rzecznik Finansowy

Internetové stránky v angličtině:Financial Ombudsman

Další informace:Informační přehled

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Název v češtině: Arbitrážní soud při Polském finančním dozorčím úřadu

Finanční instituce v působnosti: banky, hypoteční banky, hypoteční zprostředkovatelé, úvěrová družstva, pojišťovny, pojišťovací zprostředkovatelé, investiční poskytovatelé, investiční zprostředkovatelé, poskytovatelé penzijních produktů, zprostředkovatelé penzijních produktů, obchodníci s cennými papíry

Finanční produkty v působnosti: platby, vklady, úvěry a půjčky, hypoteční úvěry, životní pojištění, neživotní pojištění, penzijní produkty, investiční služby, cenné papíry

Stížnost může být podána v těchto jazycích: polština

E-mail:sad.polubowny@knf.gov.pl

Internetové stránky:Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Další informace:Informační přehled