Skip to main content
Finance

Bankowy Arbitraz Konsumencki (Związek Banków Polskich)

Nosaukums latviešu valodā: Polijas banku apvienība — banku un klientu mediācija

Aptvertās finanšu iestādes: vairums banku, vairums hipotēku banku.

Aptvertie finanšu produkti: maksājumi, noguldījumi, kredīti un aizdevumi, hipotekārie kredīti, ieguldījumi, vērtspapīri.

Valodas, kurās var iesniegt sūdzību: poļu un angļu valodā

E-pasts:arbiter@zbp.pl

Tīmekļa vietne:Bankowy Arbitraz Konsumencki (Związek Banków Polskich)

Papildu informācija:informācijas lapa

Rzecznik Finansowy

Nosaukums latviešu valodā: Finanšu ombuds

Aptvertās finanšu iestādes: bankas, hipotēku bankas, vairums starpnieku hipotekārā kredīta jomā, apdrošināšanas sabiedrības, daži apdrošināšanas starpnieki, vairums investīciju banku, vairums ieguldījumu pakalpojumu starpnieku, daži pensiju nodrošinātāji, daži starpnieki pensiju jomā, daži vērtspapīru brokeri.

Aptvertie finanšu produkti: lielākā daļa maksājumu, lielākā daļa noguldījumu, vairums kredītu un aizdevumu, dzīvības un nedzīvības apdrošināšana, daži ieguldījumi, dažas pensijas, daži vērstpapīri.

Valodas, kurās var iesniegt sūdzību: poļu un angļu valodā

E-pasts:biuro@rf.gov.pl

Tīmekļa vietne:Rzecznik Finansowy

Tīmekļa vietne angļu valodā: Financial Ombudsman

Papildu informācija:informācijas lapa

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Nosaukums latviešu valodā: Arbitrāžas tiesa Polijas finanšu uzraudzības iestādē

Aptvertās finanšu iestādes: bankas, hipotēku bankas, starpnieki hipotekāro kredītu jomā, kredītkooperatīvi, apdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas starpnieki, investīciju bankas, ieguldījumu pakalpojumu starpnieki, pensiju nodrošinātāji, starpnieki pensiju jomā, vērtspapīru brokeri.

Aptvertie finanšu produkti: maksājumi, noguldījumi, kredīti un aizdevumi, hipotekārie kredīti, dzīvības un nedzīvības apdrošināšana, ieguldījumi, pensijas, vērtspapīri

Valodas, kurās var iesniegt sūdzību: poļu valoda

E-pasts:sad.polubowny@knf.gov.pl

Tīmekļa vietne:Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Papildu informācija:informācijas lapa