Skip to main content
Finance

Bankowy Arbitraz Konsumencki (Związek Banków Polskich)

Názov v slovenčine: Bankový ombudsman (Poľská banková asociácia)

Pokryté finančné inštitúcie: väčšina bánk, väčšina hypotekárnych bánk

Pokryté finančné produkty: platby, vklady, úvery a pôžičky, hypotéky, investície, cenné papiere

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: poľština, angličtina

E-mail:arbiter@zbp.pl

Webové sídlo:Bankowy Arbitraz Konsumencki (Związek Banków Polskich)

Ďalšie informácie:Informačný prehľad

Rzecznik Finansowy

Názov v slovenčine: Finančný ombudsman

Pokryté finančné inštitúcie: pokryté finančné inštitúcie: banky, hypotekárne banky, väčšina sprostredkovateľov hypoték, poisťovacie spoločnosti, niektorí sprostredkovatelia poistenia, väčšina poskytovateľov investícií, väčšina investičných sprostredkovateľov, niektorí poskytovatelia dôchodkov, niektorí sprostredkovatelia dôchodkových produktov, niektorí sprostredkovatelia cenných papierov

Pokryté finančné produkty: väčšina platieb, vkladov, úverov a pôžičiek, hypoték, životné a neživotné poistenie, niektoré investície, dôchodky, cenné papiere

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: poľština, angličtina

E-mail:biuro@rf.gov.pl

Webové sídlo:Rzecznik Finansowy

Webové sídlo v angličtine:Financial Ombudsman

Ďalšie informácie:Informačný prehľad

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Názov v slovenčine: Rozhodcovský súd Poľského úradu finančného dozoru

Pokryté finančné inštitúcie: banky, hypotekárne banky, sprostredkovatelia hypoték, úverové družstvá, poisťovacie spoločnosti, sprostredkovatelia poistenia, poskytovatelia investícií, investiční sprostredkovatelia, poskytovatelia dôchodkov, sprostredkovatelia dôchodkových produktov, sprostredkovatelia cenných papierov

Pokryté finančné produkty: platby, vklady, úvery a pôžičky, hypotéky, životné/neživotné poistenie, investície, dôchodky, cenné papiere

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: poľština

E-mail:sad.polubowny@knf.gov.pl

Webové sídlo:Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Ďalšie informácie:Informačný prehľad