Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Finance

CMVM – Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários

Наименование на български: Португалска комисия за пазара на ценни книжа

Обхванати финансови институции: банки, кредитни кооперации, доставчици на инвестиционни продукти, инвестиционни посредници, брокери на ценни книжа, повечето застрахователни дружества.

Обхванати финансови продукти: инвестиции, ценни книжа, някои застраховки „Живот“ и общозастрахователни продукти.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: португалски

Електронен адрес:cmvm@cmvm.pt

Уебсайт:CMVM – Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários

За повече информация:Информационен документ

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa

Наименование на български: Лисабонски арбитражен център за конфликти с участието на потребители

Обхванати финансови институции: банки, ипотечни банки, посредници в областта на ипотечните кредити, кредитни кооперации, застрахователни дружества, брокери на ценни книжа, някои доставчици на инвестиционни продукти, някои инвестиционни посредници.

Обхванати финансови продукти: плащания, депозити, кредити и заеми, ипотеки, застраховки „Живот“ и общозастрахователни продукти, някои инвестиции.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: португалски, английски, испански, френски

Електронен адрес:director@centroarbitragemlisboa.pt

Уебсайт:Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa

За повече информация:Информационен документ