Skip to main content
Finance

CMVM – Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários

Navn på dansk: Den polske banksammenslutning – bankombudsmandsordning (CMVM)

Dækker følgende finansieringsinstitutter: banker, kreditforeninger, investeringsudbydere, investeringsmæglere, værdipapirmæglere, de fleste forsikringsselskaber.

Dækker følgende finansielle produkter: investeringer, værdipapirer, visse former for livs- og skadesforsikring.

Der kan klages på følgende sprog: Portugisisk

E-email:cmvm@cmvm.pt

Website:CMVM – Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários

More information:Informationsark

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa

Navn på dansk: Voldgiftscenter for bilæggelse af forbrugertvister i Lissabon

Dækker følgende finansieringsinstitutter: banker, realkreditinstitutter, boliglånsmæglere, kreditforeninger, forsikringsselskaber, forsikringsmæglere, visse investeringsudbydere, visse investeringsmæglere.

Dækker følgende finansielle produkter: betalinger, indskud, kreditter og lån, boliglån, livs- og skadesforsikring, visse investeringer.

Der kan klages på følgende sprog: Portugisisk, engelsk, spansk, fransk

E-email:director@centroarbitragemlisboa.pt

Website:Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa

Yderligere oplysninger:Informationsark