Skip to main content
Finance

CMVM – Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários

Omschrijving in het Nederlands: Commissie voor de effectenmarkt

Financiële dienstverleners waarover u een klacht kunt indienen: banken, kredietcoöperaties, beleggingsfondsen, beleggingsmakelaars, effectenmakelaars, de meeste verzekeringsmaatschappijen

Financiële producten waarover u een klacht kunt indienen: beleggingen, effecten, sommige levens- en andere verzekeringen

Talen waarin u een klacht kunt indienen: Portugees

E-mail:cmvm@cmvm.pt

Website:CMVM – Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários

Meer informatie:Factsheet

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa

Omschrijving in het Nederlands: Arbitragecentrum in Lissabon voor consumentengeschillen

Financiële dienstverleners waarover u een klacht kunt indienen: banken, hypotheekbanken, hypotheekmakelaars, kredietcoöperaties, verzekeringsmaatschappijen, verzekeringsmakelaars, sommige beleggingsfondsen, sommige beleggingsmakelaars

Financiële producten waarover u een klacht kunt indienen: betalingen, deposito’s, kredieten en leningen, levens- en andere verzekeringen, sommige beleggingen

Talen waarin u een klacht kunt indienen: Portugees, Engels, Spaans, Frans

E-mail:director@centroarbitragemlisboa.pt

Website:Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa

Meer informatie:Factsheet