Skip to main content
Finance

CMVM – Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários

Namn på svenska: Portugisiska kommissionen för värdepappersmarknaden (CMVM)

Finansinstitut som omfattas: Banker, kreditföreningar, tillhandahållare av investeringstjänster, investeringsförmedlare, värdepappersinstitut samt de flesta försäkringsbolag

Finansiella produkter som omfattas: Investeringar, värdepapper och vissa liv- och skadeförsäkringar

Språk för klagomål: Portugisiska

E-post:cmvm@cmvm.pt

Webbplats:CMVM – Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários

Mer information:Faktablad

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa

Namn på svenska: Centrum för skiljeförfarande vid konsumenttvister i Lissabon

Finansinstitut som omfattas: Banker, hypoteksbanker, förmedlare av hypotekslån, kreditföreningar, försäkringsbolag, försäkringsförmedlare samt vissa tillhandahållare av investeringstjänster och investeringsförmedlare

Finansiella produkter som omfattas: Betalningar, insättningar, krediter och lån, hypotekslån, liv- och skadeförsäkringar och vissa investeringar

Språk för klagomål: Portugisiska, engelska, spanska och franska

E-post:director@centroarbitragemlisboa.pt

Webbplats:Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa

Mer information:Faktablad