Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Finance

Slovenská banková asociácia (SBA)

Наименование на български: Словашка банкова асоциация (SBA)

Обхванати финансови институции: повечето банки, повечето ипотечни банки, повечето доставчици на платежни услуги.

Обхванати финансови продукти: повечето плащания, повечето депозити, повечето кредити и заеми, повечето ипотеки, повечето инвестиции, някои ценни книжа.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: словашки, английски и чешки език

Електронен адрес:institutars@sbaonline.sk

Уебсайт:Slovenská banková asociácia (SBA)

За повече информация:Информационен документ

Slovenská asociácia poisťovní 

Наименование на български: Словашка застрахователна асоциация

Обхванати финансови институции: повечето застрахователни дружества.

Обхванати финансови продукти: животозастраховане и общо застраховане.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: словашки, английски

Електронен адрес:ombudsman@poistovaciombudsman.sk

Уебсайт:Slovenská asociácia poisťovní

За повече информация:Информационен документ