Skip to main content
Finance

Slovenská banková asociácia (SBA)

Názov v angličtine: Slovak Banking Association (SBA)

Pokryté finančné inštitúcie: väčšina bánk, väčšina hypotekárnych bánk, väčšina poskytovateľov platobných služieb

Pokryté finančné produkty: väčšina platieb, väčšina vkladov, väčšina úverov a pôžičiek, väčšina hypoték, väčšina investícií, niektoré cenné papiere

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: slovenčina, angličtina, čeština

E-mail:institutars@sbaonline.sk

Webové sídlo:Slovenská banková asociácia (SBA)

Ďalšie informácie:Informačný prehľad

Slovenská asociácia poisťovní 

Názov v angličtine: Slovak Insurance Association

Pokryté finančné inštitúcie: väčšina poisťovní

Pokryté finančné produkty: životné poistenie, neživotné poistenie

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: slovenský, anglický

E-mail:ombudsman@poistovaciombudsman.sk

Webové sídlo:Slovenská asociácia poisťovní

Ďalšie informácie:Informačný prehľad