Skip to main content
Finance

Mediacijski center Slovenskega zavarovalnega združenja

Zajete finančne institucije: vse zavarovalnice, večina ponudnikov pokojninskega zavarovanja

Zajeti finančni produkti: vsa življenjska in druga zavarovanja, večina pokojninskih zavarovanj

Jezik pritožbe: slovenščina, angleščina

E-naslov:irps@zav-zdruzenje.si

Spletišče:Mediacijski center Slovenskega zavarovalnega združenja

Spletišče v angleščini:Mediation Centre of Slovenian Insurance Association

Več informacij:informativni pregled