Skip to main content
Finance

Mediacijski Center Slovenskega Zavarovalnega Združenja

Namn på svenska: Slovenska försäkringsföreningens medlingscentrum

Finansinstitut som omfattas: Alla försäkringsbolag och de flesta pensionsinstitut

Finansiella produkter som omfattas: Alla liv- och skadeförsäkringar och de flesta pensioner

Språk för klagomål: Slovenska, engelska

E-post:irps@zav-zdruzenje.si

Webbplats:Mediacijski Center Slovenskega Zavarovalnega Združenja

Webbplats på engelska:Mediation Centre of Slovenian Insurance Association

Mer information:Faktablad