Skip to main content
Finance

FIN-NET dalībnieki

Tīklam FIN-NET ir dalībnieki lielākajā daļā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstu. Šajā zonā ietilpst Eiropas Savienība, Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Noklikšķiniet uz kādas valsts nosaukuma zemāk, lai redzētu visus šīs valsts tīkla dalībniekus, finanšu pakalpojumus, ko tie aptver, valodas, kurās tie strādā, un kontaktinformāciju.

Ar FIN-NET saistīti subjekti

Ar FIN-NET saistīti subjekti ir strīdu izšķiršanas iestādes Eiropas valstīs un teritorijās, kas neietilpst EEZ un kur nav piemērojama Direktīva par strīdu alternatīvu izšķiršana. Tomēr šīs iestādes nolēmušas sniegt savu ieguldījumu FIN-NET darbībās un ievēro ES pamatprincipus saistībā ar alternatīvo strīdu izšķiršanu.

Šveice

Apvienotā Karaliste

Normandijas salas