Skip to main content
Finance

Tee valitus toisessa ETA-maassa sijaitsevasta finanssialan palveluntarjoajasta

Mikä on finanssialan palveluntarjoaja

Finanssialan palveluntarjoajat ovat yrityksiä, jotka hallinnoivat rahaa asiakkaidensa puolesta. Niitä ovat

  • pankit, luotto-osuuskunnat ja muut kuluttajarahoitusyhtiöt
  • luottokorttiyhtiöt, sähköisen rahan liikkeeseenlaskijat ja muut maksulaitokset
  • vakuutusyhtiöt
  • sijoituspalveluyritykset (esim. pörssivälittäjät, omaisuudenhoitajat, salkunhoitajat tai sijoitusneuvojat)

Miten tehdä valitus

FIN-NET voi auttaa valituksesi ratkaisemisessa, jos

  • asut EU-maassa, Islannissa, Liechtensteinissa tai Norjassa ja
  • haluat tehdä valituksen jossakin mainituista maista sijaitsevasta finanssialan palveluntarjoajasta

Toimi seuraavasti:

1. Kirjoita palveluntarjoajallesi

Yritä ratkaista ongelma ensin kirjoittamalla suoraan finanssialan palveluntarjoajallesi. Selitä tarkasti, miksi olet tyytymätön, ja kerro, miten haluaisit asian korjattavan.

2. Täytä FIN-NET-lomake

Jos et ole tyytyväinen vastaukseen – tai et saa sellaista – lataa ja täytä FIN-NET-lomake maiden rajat ylittäviä valituksia varten.

Voit myös ottaa suoraan yhteyttä johonkin FIN-NET-verkoston jäseneen ja pyytää neuvoja. Jäsenten yhteystiedot löytyvät maakohtaisesta luettelosta.

3. Lähetä lomake FIN-NETin jäsenelle

Lähetä lomake postitse tai sähköpostitse FIN-NETin jäsenelle, joka sijaitsee joko

  • omassa maassasi tai
  • palveluntarjoajan sijaintimaassa

Jäsenten yhteystiedot löytyvät maakohtaisesta luettelosta.

Valituksen käsittely

FIN-NETin jäsen ilmoittaa, pystyykö se ratkaisemaan ongelmasi, tai se saattaa ohjata sinut toisen organisaation puoleen. Joudut mahdollisesti toimittamaan lisätietoja valituksen käsittelyn helpottamiseksi.

Useimmat FIN-NETin jäsenistä auttavat maksutta tai pienestä maksusta. Ratkaisu saadaan tavallisesti aikaan 90 päivän kuluessa.

Finanssialan palveluntarjoajien ei yleensä tarvitse noudattaa FIN-NETin jäsenten päätöksiä, mutta useimmat kuitenkin tekevät niin vapaaehtoisesti.

Jos päätöstä ei noudateta tai et ole tyytyväinen valituksesi käsittelytapaan, voit joutua viemään asian oikeuteen.