Skip to main content
Finance

Podanie sťažnosti na poskytovateľa finančných služieb v inej krajine EHP

Kto sú poskytovatelia finančných služieb

Poskytovatelia finančných služieb sú spoločnosti, ktoré spravujú financie v mene zákazníka. Patria sem

  • banky, úverové družstvá a iné spoločnosti poskytujúce finančné služby spotrebiteľom,
  • spoločnosti vydávajúce kreditné karty, emitenti elektronických peňazí a iné platobné inštitúcie,
  • poisťovne,
  • investičné spoločnosti (napr. burzoví makléri, správcovia aktív, správcovia portfólia alebo investiční poradcovia)

Čo robiť v prípade sťažnosti

Sieť FIN-NET vám môže pomôcť vyriešiť vašu sťažnosť mimosúdnou cestou, ak

  • žijete v Európskej únii, na Islande, v Lichtenštajnsku alebo Nórsku a
  • podávate sťažnosť na poskytovateľa finančných služieb v jednej z týchto krajín

Na vyriešenie vašej sťažnosti postupujte podľa týchto 3 krokov.

1. Napíšte svojmu poskytovateľovi

Najskôr sa pokúste problém vyriešiť priamo s poskytovateľom finančných služieb. Jasne mu vysvetlite svoje dôvody na nespokojnosť a informujte ho, čo by ste chceli urobiť.

2. Vyplňte formulár FIN-NET

Ak ste nespokojní s odpoveďou poskytovateľa – alebo ak ste nedostali žiadnu odpoveď – stiahnite si formulár FIN-NET pre cezhraničné sťažnosti.

Môžete tiež priamo kontaktovať ktoréhokoľvek člena siete FIN-NET a požiadať ho o usmernenie. Kontaktné údaje členov siete v jednotlivých krajinách

3. Odošlite formulár členovi siete FIN-NET

Formulár odošlite e-mailom alebo poštou ktorémukoľvek členovi siete FIN-NET buď

  • vo vašej vlastnej krajine, alebo
  • v krajine vášho poskytovateľa

Kontaktné údaje členov siete v jednotlivých krajinách

Ďalšie kroky

Člen siete FIN-NET vám povie, či je schopný vyriešiť váš problém, alebo vás odkáže na inú organizáciu, ktorá vám môže pomôcť. Môže od vás požadovať ďalšie informácie, aby mohol riadne posúdiť váš prípad.

Väčšina členov poskytuje svoje služby bezplatne alebo za nízky poplatok. Na výsledok si priemerne počkáte do 90 dní.

Rozhodnutia členov siete FIN-NET nie sú pre poskytovateľov finančných služieb záväzné, avšak väčšina ich dodržiava dobrovoľne.

Ak rozhodnutie nerešpektujú alebo ak nie ste spokojný so spôsobom vybavovania vašej sťažnosti, je možné, že budete musieť ísť na súd.