Skip to main content
Finance

Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών

Namn på svenska: Cyperns konsumentcentrum för alternativ tvistlösning

Finansiella produkter som omfattas: Betalkonto och betaltjänster, konsumentlån, hypotekslån, sparande, investeringar, pensioner och värdepapper och liv- och skadeförsäkringar

Språk för klagomål: Grekiska och engelska

E-post: secretariat@adr.com.cy

Webbplats: Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών

Mer information: Faktablad