Mur għall-kontenut ewlieni
Finance

Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητή – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΧΜ-ΕΕΕΔ)

Isem bil-Malti: L-Ombudsman Finanzjarju Grieg — Organizzazzjoni Mingħajr Skop ta’ Qligħ ta’ Soluzzjoni Alternattiva għat-Tilwim (HFO - ADRO)

Istituzzjonijiet finanzjarji koperti: banek, kumpaniji ta’ servizzi ta’ investiment, kumpaniji ta’ investiment f’portafoll, fondi mutwi, ditti tas-senserija

Prodotti finanzjarji koperti: pagamenti, depożiti, kreditu u self, titoli, il-biċċa l-kbira tal-investimenti, xi pensjonijiet.

Lingwi li bihom jista’ jsir ilment: il-Grieg u l-Ingliż

Email:infoathobis [dot] gr (info[at]hobis[dot]gr)

Sit web:L-Ombudsman Finanzjarju Grieg

Aktar informazzjoni:Folja ta’ informazzjoni