Gå direkt till innehållet
Finance

Financial Services and Pensions Ombudsman/ An tOmbudsman Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsean

Finansinstitut som omfattas: Banker, hypoteksbanker, förmedlare av hypotekslån, kreditföreningar, försäkringsbolag, försäkringsförmedlare, tillhandahållare av investeringstjänster, investerings- och värdepappersinstitut samt vissa pensionsinstitut och pensionsförmedlare

Finansiella produkter som omfattas: Betalningar, insättningar, krediter och lån, hypotekslån, liv- och skadeförsäkringar, investeringar, värdepapper och vissa pensioner

Språk för klagomål: Engelska och iriska

E-post: infoatfspo [dot] ie (info[at]fspo[dot]ie)

Webbplats: Financial Services and Pensions Ombudsman/ An tOmbudsman Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsean

Mer information: Faktablad