Направо към основното съдържание
Finance

Lietuvos bankas

Наименование на български: Централна банка на Литва

Обхванати финансови институции: банки, ипотечни банки, посредници в областта на ипотечните кредити, кредитни кооперации, някои застрахователни дружества, някои застрахователни посредници, някои доставчици на инвестиционни продукти, някои инвестиционни посредници, някои доставчици на пенсионни продукти, някои посредници в областта на пенсионното дело, някои брокери на ценни книжа.

Обхванати финансови продукти: плащания, депозити, кредити и заеми, повечето ипотеки, някои общозастрахователни продукти, някои инвестиции, някои пенсии, някои ценни книжа.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: литовски

Електронен адрес: infoatlb [dot] lt (info[at]lb[dot]lt)

Уебсайт: Lietuvos bankas

Уебсайт на английски: Central Bank of Lithuania

За повече информация: Информационен документ