Skip to main content
Finance

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Názov v slovenčine: Inštitút pre podávanie sťažností v oblasti finančných služieb

Pokryté finančné inštitúcie: banky, poisťovacie spoločnosti, sprostredkovatelia poistenia, väčšina hypotekárnych bánk, väčšina sprostredkovateľov hypoték, väčšina úverových družstiev, niektorí poskytovatelia investícií, niektorí investiční sprostredkovatelia, niektorí sprostredkovatelia dôchodkových produktov, niektorí sprostredkovatelia cenných papierov

Pokryté finančné produkty: platby, vklady, úvery a pôžičky, hypotéky, životné/neživotné poistenie, investície, dôchodky, cenné papiere

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: holandčina, angličtina

E-mail:consumenten@kifid.nl

Webové sídlo:Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Ďalšie informácie:Informačný prehľad