Skip to main content
Finance

Bankowy Arbitraz Konsumencki (Związek Banków Polskich)

Nimi eesti keeles: pangandusombudsman (Poola Pangaliit)

Pädevusse kuuluvad finantsasutused: enamik panku, enamik hüpoteegipanku.

Pädevusse kuuluvad finantstooted: maksed, hoiused, krediit ja laenud, hüpoteegid, investeeringud, väärtpaberid.

Keeled, milles saab esitada kaebust: poola, inglise

E-post:arbiter@zbp.pl

Veebisait:Bankowy Arbitraz Konsumencki (Związek Banków Polskich)

Lisateave:teabeleht

Rzecznik Finansowy

Nimi eesti keeles: finantsombudsman

Pädevusse kuuluvad finantsasutused: pädevusse kuuluvad finantsasutused: pangad, hüpoteegipangad, enamik hüpoteegivahendajaid, kindlustusandjad, mõned kindlustusvahendajad, enamik investeeringupakkujaid, enamik investeerimisvahendajaid, mõned pensionipakkujad, mõned pensionivahendajad, mõned väärtpaberivahendajad.

Pädevusse kuuluvad finantstooted: enamik makseid, enamik hoiuseid, enamik krediidi- ja laenutoodetest enamik hüpoteeke, elu- ja kahjukindlustus, mõned investeeringud, mõned pensionid, mõned väärtpaberid.

Keeled, milles saab esitada kaebust: poola, inglise

E-post:biuro@rf.gov.pl

Veebisait:Rzecznik Finansowy

https://rf.gov.pl/en/home/

Ingliskeelne veebisait:Financial Ombudsman

Lisateave:teabeleht

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Nimi eesti keeles: Poola finantsjärelevalveameti vahekohus

Pädevusse kuuluvad finantsasutused: pangad, hüpoteegipangad, hüpoteegivahendajad, krediidiühistud, kindlustusandjad, kindlustusvahendajad, investeeringupakkujad, investeerimisvahendajad, pensionipakkujad, pensionivahendajad, väärtpaberivahendajad.

Pädevusse kuuluvad finantstooted: maksed, hoiused, krediit ja laenud, hüpoteegid, elu- ja kahjukindlustus, investeeringud, pensionid, väärtpaberid.

Keeled, milles saab esitada kaebust: poola

E-post:sad.polubowny@knf.gov.pl

Veebisait:Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Lisateave:teabeleht