Skip to main content
Finance

Oficina de Atención al Inversor - Dirección de Inversores de la CNMV

Názov v slovenčine: Kancelária pre pomoc investorom – Investorská divízia orgánu CNMV

Pokryté finančné inštitúcie: banky, poskytovatelia investícií, investiční sprostredkovatelia, sprostredkovatelia cenných papierov

Pokryté finančné produkty: investície, cenné papiere

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: španielčina, angličtina

E-mail:ServiciodereclamacionesCNMV@cnmv.es

Webové sídlo:Oficina de Atención al Inversor - Dirección de Inversores de la CNMV

Ďalšie informácie:Informačný prehľad

Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP)

Názov v slovenčine: Oddelenie sťažností generálneho riaditeľstva pre poistné a dôchodkové fondy (DGSFP)

Pokryté finančné inštitúcie: poisťovacie spoločnosti, sprostredkovatelia poistenia, poskytovatelia dôchodkov, sprostredkovatelia dôchodkových produktov

Pokryté finančné produkty: životné/neživotné poistenie, dôchodky

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: španielčina

E-mail:reclamaciones.seguros@mineco.es

Webové sídlo:www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/index.asp

Ďalšie informácie:Informačný prehľad

Departamento de Conducta de Entidades (Banco de España)

Názov v slovenčine: Oddelenie pre konanie inštitúcií (Banco de España)

Pokryté finančné inštitúcie: banky, sporiteľne, úverové družstvá, platobné inštitúcie a niektoré ďalšie finančné inštitúcie

Pokryté finančné produkty: platby, vklady, úvery a pôžičky, hypotéky

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: španielčina, angličtina

E-mail:conducta.entidades@bde.es

Webové sídlo:www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Particulares_y_e/Servicio_de_Recl

Ďalšie informácie:Informačný prehľad