Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Finance

Frequently asked questions

Concerning sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine and Belarus' involvement in it.

FAQs per topic

 FAQ, ask quiestion online, what where when how and why, search information on internet

Horizontal

General questions, circumvention and due diligence, execution of contracts and claims.

Double exposure of city and rows of coins for finance and banking concept

Finance and banking

Deposits, insurance/reinsurance, CSDs, crypto assets, Russian Central Bank, sale of securities, trading, SWIFT and other.

Container ship carrying container box in import export with quay crane, Global business cargo freight shipping commercial trade logistic and transportation oversea worldwide by container

Trade and customs

Imports, exports (dual-use), customs matters, occupied territories of Ukraine, transit of listed goods via Russia and other.

Renewable energy concept for sustainable, resource and environment icons. Electric power from nature. Creative ideas of energy.

Energy

Oil imports, oil reporting obligation, oil price cap, gas imports and energy financing.

Landing airplane. Landscape with white passenger airplane is flying in the blue sky with clouds at colorful sunset.

Sector specific questions

Services, IP, public procurement, transport, medicines and medical services, chemicals, media and other.

Φιλτράρισμα ανά

Frequently asked questions (3)

RSS
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 έως 3
  • General guidelines
  • Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών

Circumvention and due diligence

FAQs on sanctions against Russia and Belarus, with focus on the following legislation: Council Regulation (EU) No 833/2014; Council Regulation (EU) No 269/2014; Council Regulation (EU) No 692/2014; Council Regulation (EU) 2022/263; Council Regulation (EC) No 765/2006.

Topic
Horizontal
  • General guidelines
  • Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών

Execution of contracts and claims

FAQs on sanctions against Russia and Belarus, with focus on the following legislation: Council Regulation (EU) No 833/2014; Council Regulation (EU) No 269/2014; Council Regulation (EU) No 692/2014; Council Regulation (EU) 2022/263; Council Regulation (EC) No 765/2006.

Topic
Horizontal
  • General guidelines
  • Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών

General questions

FAQs on sanctions against Russia and Belarus, with focus on the following legislation: Council Regulation (EU) No 833/2014; Council Regulation (EU) No 269/2014; Council Regulation (EU) No 692/2014; Council Regulation (EU) 2022/263; Council Regulation (EC) No 765/2006.

Topic
Horizontal