Skip to main content
Finance
Konferencje i szczyty

High-level conference: Financing sustainable growth

  • financial services | banking policy
  • Brussels, Belgium
  • Dostępna transmisja na żywo

Informacje praktyczne

Kiedy
Gdzie
European Commission, Charlemagne building, Alcide de Gasperi room (2nd floor)
European Commission, Charlemagne building, Alcide de Gasperi room (2nd floor), Rue de la Loi 170, 1040 Brussels, Belgium

Sprawozdanie