Skip to main content
Finance

FSUG meetings: 2018

Dokumenty

  • Generálne riaditeľstvo pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov

Meeting documents - 5-6 November 2018

Meeting of the Financial Service User Group (FSUG) held on 5 and 6 November 2018

  • Generálne riaditeľstvo pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov

Meeting documents - 24-25 September 2018

Meeting of the Financial Service User Group (FSUG) held on 24 and 25 September 2018

  • Generálne riaditeľstvo pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov

Meeting documents - 18-19 June 2018

Meeting of the Financial Service User Group (FSUG) held on 18 and 19 June 2018.

  • Generálne riaditeľstvo pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov

Meeting documents - 19-20 April 2018

Meeting of the Financial Service User Group (FSUG) held on 19 and 20 April 2018

  • Generálne riaditeľstvo pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov

Meeting documents - 5-6 February 2018

Meeting of the Financial Service User Group (FSUG) held on 5 and 6 February 2018.