Skip to main content
Finance

Tarbijavaidluste Komisjon

Názov v slovenčine: Výbor pre spotrebiteľské spory

Pokryté finančné inštitúcie: banky, hypotekárne banky, sprostredkovatelia hypoték, úverové družstvá, poisťovacie spoločnosti, sprostredkovatelia poistenia, poskytovatelia dôchodkov, sprostredkovatelia dôchodkových produktov, poskytovatelia investícií, poskytovatelia platobných služieb

Pokryté finančné produkty: platby, vklady, úvery a pôžičky, hypotéky, životné/neživotné poistenie, dôchodky, investície, cenné papiere

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: estónčina a angličtina

E-mail:avaldus@komisjon.ee

Webové sídlo:Tarbijavaidluste Komisjon

Ďalšie informácie:Informačný prehľad