Przejdź do treści głównej
Finance

Tarbijavaidluste Komisjon

Nazwa w języku polskim: komisja odwoławcza dla konsumentów

Instytucje finansowe: banki, banki hipoteczne, pośrednicy hipoteczni, kasy spółdzielcze, zakłady ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi, zakłady ubezpieczeń emerytalnych, pośrednicy ubezpieczeń emerytalnych, podmioty świadczące usługi inwestycyjne, podmioty świadczące usługi płatnicze

Produkty finansowe: płatności, depozyty, kredyty i pożyczki, kredyty hipoteczne, ubezpieczenia na życie i inne ubezpieczenia, emerytury, inwestycje, papiery wartościowe

Języki, w których można złożyć skargę: estoński i angielski

E-mail: avaldusatkomisjon [dot] ee (avaldus[at]komisjon[dot]ee)

Strona internetowa: Tarbijavaidluste Komisjon

Więcej informacji: arkusz informacyjny