Gå direkt till innehållet
Finance

Sijoituslautakunta

Namn på svenska: Investeringsnämnden

Finansinstitut som omfattas: Banker, hypoteksbanker, förmedlare av hypotekslån, värdepappersinstitut samt de flesta tillhandahållare av investeringstjänster och investeringsförmedlare

Finansiella produkter som omfattas: Hypotekslån och de flesta investeringar och värdepapper

Språk för klagomål: Finska, svenska och engelska

E-post:infoatfine [dot] fi (info[at]fine[dot]fi)

Webbplats:Sijoituslautakunta

Mer information:Faktablad

Kuluttajariitalautakunta

Namn på svenska: Konsumenttvistenämnden

Finansinstitut som omfattas: Banker, hypoteksbanker, förmedlare av hypotekslån, kreditföreningar, försäkringsbolag, försäkringsförmedlare samt vissa tillhandahållare av investeringstjänster, investeringsförmedlare, pensionsinstitut och pensionsförmedlare

Finansiella produkter som omfattas: Betalningar, insättningar, krediter och lån, hypotekslån, liv- och skadeförsäkringar samt vissa investeringar och pensioner

Språk för klagomål: Finska, svenska och engelska

E-post:kuluttajavlatom [dot] fi (kuluttajavl[at]om[dot]fi)

Webbplats:Kuluttajariitalautakunta

Webbplats på engelska:Consumer Disputes Board

Mer information:Faktablad

Pankkilautakunta

Namn på svenska: Banktvistenämnden

Finansinstitut som omfattas: Banker, hypoteksbanker, förmedlare av hypotekslån och kreditföreningar

Finansiella produkter som omfattas: Betalningar, insättningar, krediter och lån, hypotekslån

Språk för klagomål: Finska, svenska och engelska

E-post:infoatfine [dot] fi (info[at]fine[dot]fi)

Webbplats:Pankkilautakunta

Mer information:Faktablad

Vakuutuslautakunta

Namn på svenska: Försäkringstvistenämnden

Finansinstitut som omfattas: Försäkringsbolag samt de flesta försäkringsförmedlare, pensionsinstitut och pensionsförmedlare

Finansiella produkter som omfattas: Liv- och skadeförsäkringar och de flesta (privata) pensioner

Språk för klagomål: Finska, svenska och engelska

E-post:infoatfine [dot] fi (info[at]fine[dot]fi)

Webbplats:Vakuutuslautakunta

Mer information:Faktablad