Przejdź do treści głównej
Finance

Sijoituslautakunta

Nazwa w języku polskim: Rada ds. skarg dotyczących inwestycji

Instytucje finansowe: banki, banki hipoteczne, pośrednicy hipoteczni, pośrednicy papierów wartościowych, większość podmiotów świadczących usługi inwestycyjne, większość pośredników inwestycyjnych

Produkty finansowe: kredyty hipoteczne, większość inwestycji, większość papierów wartościowych

Języki, w których można złożyć skargę: fiński, szwedzki, angielski

E-mail: infoatfine [dot] fi (info[at]fine[dot]fi)

Strona internetowa: Sijoituslautakunta

Więcej informacji: arkusz informacyjny

Kuluttajariitalautakunta

Nazwa w języku polskim: komisja ds. sporów konsumenckich

Instytucje finansowe: banki, banki hipoteczne, pośrednicy hipoteczni, kasy spółdzielcze, zakłady ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi, niektóre podmioty świadczące usługi inwestycyjne, niektórzy pośrednicy inwestycyjni, niektóre zakłady ubezpieczeń emerytalnych, niektórzy pośrednicy ubezpieczeń emerytalnych

Produkty finansowe: płatności, depozyty, kredyty i pożyczki, kredyty hipoteczne, ubezpieczenia na życie i inne ubezpieczenia, niektóre inwestycje, niektóre emerytury

Języki, w których można złożyć skargę: fiński, szwedzki, angielski

E-mail: kuluttajavlatom [dot] fi (kuluttajavl[at]om[dot]fi)

Strona internetowa: Kuluttajariitalautakunta

Strona internetowa w języku angielskim: Consumer Disputes Board

Więcej informacji: arkusz informacyjny

Pankkilautakunta

Nazwa w języku polskim: fińska rada ds. skarg dotyczących bankowości

Instytucje finansowe: banki, banki hipoteczne, pośrednicy hipoteczni, kasy spółdzielcze

Produkty finansowe: płatności, depozyty, kredyty i pożyczki, kredyty hipoteczne

Języki, w których można złożyć skargę: fiński, szwedzki, angielski

E-mail: infoatfine [dot] fi (info[at]fine[dot]fi)

Strona internetowa: Pankkilautakunta

Więcej informacji: arkusz informacyjny

Vakuutuslautakunta

Nazwa w języku polskim: fińska rada ds. skarg dotyczących ubezpieczeń

Instytucje finansowe: zakłady ubezpieczeń, większość pośredników ubezpieczeniowych, większość zakładów ubezpieczeń emerytalnych, większość pośredników ubezpieczeń emerytalnych

Produkty finansowe: ubezpieczenia na życie i inne ubezpieczenia, większość (prywatnych) emerytur

Języki, w których można złożyć skargę: fiński, szwedzki, angielski

E-mail: infoatfine [dot] fi (info[at]fine[dot]fi)

Strona internetowa: Vakuutuslautakunta

Więcej informacji: arkusz informacyjny