Skip to main content
Finance

Úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki

Nazwa w języku polskim: komitet ds. skarg dotyczących transakcji z instytucjami finansowymi

Instytucje finansowe: banki, podmioty świadczące usługi inwestycyjne, pośrednicy inwestycyjni, pośrednicy papierów wartościowych, podmioty świadczące usługi płatnicze

Produkty finansowe: płatności, depozyty, kredyty i pożyczki, kredyty hipoteczne, papiery wartościowe

Języki, w których można złożyć skargę: islandzki, angielski w sprawach transgranicznych

E-mail:urskfjar@fme.is

Strona internetowa:Úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki

Więcej informacji:arkusz informacyjny

Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum

Nazwa w języku polskim: komitet ds. skarg dotyczących ubezpieczeń

Instytucje finansowe: zakłady ubezpieczeń

Produkty finansowe: ubezpieczenia na życie i inne ubezpieczenia

Języki, w których można złożyć skargę: islandzki, angielski w sprawach transgranicznych

E-mail:urskfjar@fme.is

Strona internetowa:Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum

Więcej informacji:arkusz informacyjny