Przejdź do treści głównej
Finance

Úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki

Nazwa w języku polskim: komitet ds. skarg dotyczących transakcji z instytucjami finansowymi

Instytucje finansowe: banki, podmioty świadczące usługi inwestycyjne, pośrednicy inwestycyjni, pośrednicy papierów wartościowych, podmioty świadczące usługi płatnicze

Produkty finansowe: płatności, depozyty, kredyty i pożyczki, kredyty hipoteczne, papiery wartościowe

Języki, w których można złożyć skargę: islandzki, angielski w sprawach transgranicznych

E-mail: urskfjaratfme [dot] is (urskfjar[at]fme[dot]is)

Strona internetowa: Úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki

Więcej informacji: arkusz informacyjny

Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum

Nazwa w języku polskim: komitet ds. skarg dotyczących ubezpieczeń

Instytucje finansowe: zakłady ubezpieczeń

Produkty finansowe: ubezpieczenia na życie i inne ubezpieczenia

Języki, w których można złożyć skargę: islandzki, angielski w sprawach transgranicznych

E-mail: urskfjaratfme [dot] is (urskfjar[at]fme[dot]is)

Strona internetowa: Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum

Więcej informacji: arkusz informacyjny