Przejdź do treści głównej
Finance

Członkowie sieci FIN-NET

W skład sieci FIN-NET wchodzą członkowie z większości krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), czyli z UE, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

Klikając na nazwę kraju poniżej, można przejść do listy wszystkich członków w danym kraju, w tym do informacji o usługach finansowych objętych ich kompetencjami oraz o ich językach roboczych i danych kontaktowych.

Organy stowarzyszone z siecią FIN-NET

Organy stowarzyszone z siecią FIN-NET to organy rozstrzygania sporów z krajów i terytoriów europejskich, które nie należą do EOG i w których nie ma zastosowania dyrektywa w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Niemniej jednak organy te zdecydowały się dołączyć do sieci FIN-NET i przestrzegać podstawowych przepisów UE dotyczących alternatywnych metod rozstrzygania sporów.

Szwajcaria

Wielka Brytania

Wyspy Normandzkie