Gå direkt till innehållet
Finance

Schlichtungsstelle im Finanzdienstleistungsbereich

Namn på svenska: Förlikningsorgan för finansiella tjänster

Finansinstitut som omfattas: Banker, hypoteksbanker, förmedlare av hypotekslån och kreditföreningar

Finansiella produkter som omfattas: Vissa betalningar och insättningar

Språk för klagomål: Tyska och engelska

E-post: infoatschlichtungsstelle [dot] li

Webbplats: Schlichtungsstelle im Finanzdienstleistungsbereich

Mer information: Faktablad