Направо към основното съдържание
Finance

Schlichtungsstelle im Finanzdienstleistungsbereich

Наименование на български: Помирителен съвет за финансови услуги

Обхванати финансови институции: банки, ипотечни банки, посредници в областта на ипотечните кредити, кредитни кооперации.

Обхванати финансови продукти: някои плащания, някои депозити.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: немски, английски

Електронен адрес: infoatschlichtungsstelle [dot] li

Уебсайт: Schlichtungsstelle im Finanzdienstleistungsbereich

За повече информация: Информационен документ