Přejít na hlavní obsah
Finance

Schlichtungsstelle im Finanzdienstleistungsbereich

Název v češtině: Smírčí rada pro otázky spojené s finančními službami

Finanční instituce v působnosti: banky, hypoteční banky, zprostředkovatelé hypotečních úvěrů, úvěrová družstva

Finanční produkty v působnosti: některé platby, některé vklady

Stížnost může být podána v těchto jazycích: němčina, angličtina

E-mail: infoatschlichtungsstelle [dot] li

Internetové stránky: Schlichtungsstelle im Finanzdienstleistungsbereich

Další informace: Infopřehled