Направо към основното съдържание
Finance

Finansklagenemnda (FinKN)

Наименование на български: Норвежка комисия по жалбите във връзка с финансови услуги

Обхванати финансови институции: банки, ипотечни банки, застрахователни дружества, повечето доставчици на пенсионни услуги, някои доставчици на инвестиционни продукти.

Обхванати финансови продукти: плащания, депозити, кредити и заеми, ипотеки, застраховки „Живот“ и общозастрахователни продукти, инвестиции, пенсии, ценни книжа.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: норвежки, английски

Електронен адрес:postatfinkn [dot] no (post[at]finkn[dot]no)

Уебсайт:Finansklagenemnda (FinKN)

За повече информация:Информационен документ