Skip to main content
Finance

Finansklagenemnda (FinKN)

Ime v slovenščini: Norveški odbor za pritožbe v zvezi s finančnimi storitvami

Zajete finančne institucije: banke, stanovanjsko-hipotekarne banke, zavarovalnice, večina ponudnikov pokojninskega zavarovanja, nekateri ponudniki investicijskih storitev.

Zajeti finančni produkti: plačila, pologi, krediti in posojila, hipotekarni krediti, življenjska in druga zavarovanja, naložbeni produkti, pokojninsko zavarovanje, vrednostni papirji.

Jezik pritožbe: norveščina, angleščina

E-naslov:post@finkn.no

Spletišče:Finansklagenemnda (FinKN)

Več informacij:informativni pregled