Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Finance

Потребителско кредитиране и плащания

Финансовите услуги играят значителна роля в живота на потребителите. Потребителите трябва да са в състояние да вземат добре информирани решения по финансови въпроси и да се чувстват сигурни, че са добре защитени, ако нещо се обърка.