Skip to main content
Finance

Patēriņa finansējums un maksājumi

Finanšu pakalpojumiem ir liela ietekme uz patērētāju dzīvi. Patērētājiem jāspēj pieņemt uz informāciju balstītus lēmumus finanšu jautājumos un jābūt drošiem, ka iespējamu problēmu gadījumā viņi ir labi aizsargāti.