Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Finance

Καταναλωτική πίστη και πληρωμές

Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις ζωές των καταναλωτών. Οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με οικονομικά θέματα και να έχουν τη βεβαιότητα ότι προστατεύονται επαρκώς σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά.