Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Finance
Конференции и срещи на високо равнище

High-level conference: Financing sustainable growth

  • financial services | banking policy
  • Brussels, Belgium
  • Излъчване на живо

Практическа информация

Кога
Къде
European Commission, Charlemagne building, Alcide de Gasperi room (2nd floor)
European Commission, Charlemagne building, Alcide de Gasperi room (2nd floor), Rue de la Loi 170, 1040 Brussels, Belgium

Доклад