Gå direkt till innehållet
Finance

Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje

Namn på svenska: Medlingscentrum vid den kroatiska försäkringsbyrån

Finansinstitut som omfattas: Försäkringsbolag

Finansiella produkter som omfattas: Liv- och skadeförsäkringar

Språk för klagomål: Kroatiska och engelska

E-post:mirenjeathuo [dot] hr (mirenje[at]huo[dot]hr)

Webbplats:Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje

Mer information:Faktablad

Centar za mirenje pri Hrvatskoj Gospodarskoj Komori

Namn på svenska: Medlingscentrum vid den kroatiska näringslivskammaren

Finansinstitut som omfattas: Alla

Finansiella produkter som omfattas: Alla

Språk för klagomål: Kroatiska och engelska

E-post:mirenjeathgk [dot] hr (mirenje[at]hgk[dot]hr)

Webbplats:Centar za mirenje pri Hrvatskoj Gospodarskoj Komori

Mer information:Faktablad