Направо към основното съдържание
Finance

Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje

Наименование на български: Център за медиация към Хърватското застрахователно бюро

Обхванати финансови институции: застрахователни дружества.

Обхванати финансови продукти: застраховки „Живот“ и общозастрахователни продукти.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: хърватски и английски

Електронен адрес:mirenjeathuo [dot] hr (mirenje[at]huo[dot]hr)

Уебсайт:Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje

За повече информация:Информационен документ

Centar za mirenje pri Hrvatskoj Gospodarskoj Komori

Наименование на български: Център за медиация към Хърватската стопанска камара

Обхванати финансови институции: всички.

Обхванати финансови продукти: всички.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: хърватски и английски

Електронен адрес:mirenjeathgk [dot] hr (mirenje[at]hgk[dot]hr)

Уебсайт:Centar za mirenje pri Hrvatskoj Gospodarskoj Komori

За повече информация:Информационен документ