Skip to main content
Finance

Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje

Nazwa w języku polskim: centrum mediacji przy chorwackim biurze ubezpieczeń

Instytucje finansowe: zakłady ubezpieczeń

Produkty finansowe: ubezpieczenia na życie i inne ubezpieczenia

Języki, w których można złożyć skargę: chorwacki i angielski

E-mail:mirenje@huo.hr

Strona internetowa:Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje

Więcej informacji:arkusz informacyjny

Centar za mirenje pri Hrvatskoj Gospodarskoj Komori

Nazwa w języku polskim: centrum mediacji przy chorwackiej izbie gospodarczej

Instytucje finansowe: wszystkie

Produkty finansowe: wszystkie

Języki, w których można złożyć skargę: chorwacki i angielski

E-mail:mirenje@hgk.hr

Strona internetowa:Centar za mirenje pri Hrvatskoj Gospodarskoj Komori

Więcej informacji:arkusz informacyjny