Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Finance

Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje

Ονομασία στα ελληνικά: Κέντρο διαμεσολάβησης της κροατικής υπηρεσίας ασφαλίσεων

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: ασφαλιστικές εταιρείες.

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά προϊόντα: ασφάλεις ζωής/ζημιών.

Γλώσσες στις οποίες μπορεί να υποβληθεί καταγγελία: κροατικά και αγγλικά

E-mail:mirenjeathuo [dot] hr (mirenje[at]huo[dot]hr)

Ιστότοπος:Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje

Περισσότερες πληροφορίες:Ενημερωτικό δελτίο

Centar za mirenje pri Hrvatskoj Gospodarskoj Komori

Ονομασία στα ελληνικά: Κέντρο διαμεσολάβησης του κροατικού οικονομικού επιμελητηρίου

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: όλα.

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά προϊόντα: όλα.

Γλώσσες στις οποίες μπορεί να υποβληθεί καταγγελία: κροατικά και αγγλικά

E-mail:mirenjeathgk [dot] hr (mirenje[at]hgk[dot]hr)

Ιστότοπος:Centar za mirenje pri Hrvatskoj Gospodarskoj Komori

Περισσότερες πληροφορίες:Ενημερωτικό δελτίο