Przejdź do treści głównej
Finance

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Nazwa w języku polskim: komisja odwoławcza ds. firm inwestycyjnych

Instytucje finansowe: większość pośredników inwestycyjnych

Produkty finansowe: większość inwestycji

Języki, w których można złożyć skargę: duński, angielski, szwedzki, norweski

E-mail: sekatfanke [dot] dk (sek[at]fanke[dot]dk)

Strona internetowa: Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Więcej informacji: arkusz informacyjny

Det finansielle ankenævn

Nazwa w języku polskim: komisja odwoławcza ds. finansówh

Instytucje finansowe: banki, instytucje hipoteczne i fundusze inwestycyjne

Produkty finansowe: usługi bankowe, kredyty hipoteczne i fundusze inwestycyjne

Języki, w których można złożyć skargę: duński, angielski, szwedzki, norweski

E-mail: sekatfanke [dot] dk (sek[at]fanke[dot]dk)

Strona internetowa: Det finansielle ankenævn

Więcej informacji: arkusz informacyjny

Ankenævnet for Forsikring

Nazwa w języku polskim: komisja odwoławcza ds. ubezpieczeń

Instytucje finansowe: zakłady ubezpieczeń, większość zakładów ubezpieczeń emerytalnych

Produkty finansowe: ubezpieczenia na życie i inne ubezpieczenia, większość emerytur

Języki, w których można złożyć skargę: duński, angielski

E-mail: ankeforsikringatankeforsikring [dot] dk (ankeforsikring[at]ankeforsikring[dot]dk)

Strona internetowa: Ankenævnet for Forsikring

Więcej informacji: arkusz informacyjny