Skip to main content
Finance

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Názov v slovenčine: Odvolacia rada pre investičné spoločnosti

Pokryté finančné inštitúcie: väčšina investičných sprostredkovateľov

Pokryté finančné produkty: väčšina investícií

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: dánčina, angličtina, švédčina, nórčina

E-mail:sek@fanke.dk

Webové sídlo:Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Ďalšie informácie:Informačný prehľad

Det finansielle ankenævn

Názov v slovenčine: Odvolací senát pre finančné spoločnosti

Pokryté finančné inštitúcie: banky, hypotekárne inštitúcie a investičné fondy

Pokryté finančné produkty: bankové služby, hypotekárne úvery a investičné fondy

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: dánčina, angličtina, švédčina, nórčina

E-mail:sek@fanke.dk

Webové sídlo:Det finansielle ankenævn

Ďalšie informácie:Informačný prehľad

Ankenævnet for Forsikring

Názov v slovenčine: Odvolacia rada pre poistenie

Pokryté finančné inštitúcie: poisťovacie spoločnosti, väčšina poskytovateľov dôchodkov

Pokryté finančné produkty: životné/neživotné poistenie, väčšina dôchodkov

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: dánčina, angličtina

E-mail:ankeforsikring@ankeforsikring.dk

Webové sídlo:Ankenævnet for Forsikring

Ďalšie informácie:Informačný prehľad