Skip to main content
Finance

Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Namn på svenska: Ombudsman för finansmarknadsmyndigheten (AMF)

Finansinstitut som omfattas: Tillhandahållare av investeringstjänster, de flesta investeringsförmedlare och värdepappersinstitut samt vissa pensionsinstitut

Finansiella produkter som omfattas: De flesta investeringar och värdepapper samt vissa pensioner

Språk för klagomål: Franska och engelska

Kontakt:Kontakta AMF-ombudsmannen

Webbplats:Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Webbplats på engelska:AMF Ombudsman

Mer information:Faktablad

Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF)

Namn på svenska: Ombudsman vid franska finansbolagsföreningen (ASF)

Finansinstitut som omfattas: De flesta kreditföreningar samt vissa banker och hypoteksbanker

Finansiella produkter som omfattas: De flesta krediter, lån och hypotekslån

Språk för klagomål: Franska och engelska

E-post:mediateur@asf-france.com

Webbplats:Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF)

Mer information:Faktablad

Médiateur de l'Assurance

Namn på svenska: Försäkringsombudsman

Finansinstitut som omfattas: Försäkringsbolag, vissa kreditföreningar, försäkringsförmedlare och pensionsinstitut

Finansiella produkter som omfattas: Liv- och skadeförsäkringar, de flesta betalningar, insättningar och investeringar samt vissa pensioner

Språk för klagomål: Franska och engelska

E-post:le.mediateur@mediation-assurance.org

Webbplats:Médiateur de l'Assurance

Mer information:Faktablad