Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Finance

Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Ονομασία στα ελληνικά: Διαμεσολαβητής της αρχής χρηματοπιστωτικών αγορών

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: επενδυτικοί φορείς, οι περισσότεροι επενδυτικοί διαμεσολαβητές και διαμεσολαβητές κινητών αξιών, ορισμένοι συνταξιοδοτικοί φορείς.

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά προϊόντα: οι περισσότερες επενδύσεις και κινητές αξίες, ορισμένες συντάξεις.

Γλώσσες στις οποίες μπορεί να υποβληθεί καταγγελία: γαλλικά και αγγλικά

Επικοινωνία:Επικοινωνία με τον διαμεσολαβητή AMF

Ιστότοπος:Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Ιστότοπος στα αγγλικά:Διαμεσολαβητής της αρχής χρηματοπιστωτικών αγορών

Περισσότερες πληροφορίες:Ενημερωτικό δελτίο

Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF)

Ονομασία στα ελληνικά: Διαμεσολαβητής της γαλλικής ένωσης χρηματοπιστωτικών εταιρειών

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: οι περισσότερες πιστωτικές ενώσεις, ορισμένες τράπεζες και τράπεζες ενυπόθηκης πίστης

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά προϊόντα: η πλειονότητα των δανείων και των πιστώσεων, καθώς και των ενυπόθηκων δανείων

Γλώσσες στις οποίες μπορεί να υποβληθεί καταγγελία: γαλλικά και αγγλικά

E-mail:mediateuratasf-france [dot] com (mediateur[at]asf-france[dot]com)

Ιστότοπος:Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF)

Περισσότερες πληροφορίες:Ενημερωτικό δελτίο

Médiateur de l'Assurance

Ονομασία στα ελληνικά: Διαμεσολαβητής ασφαλειών

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: ασφαλιστικές εταιρείες, ορισμένες πιστωτικές ενώσεις, ορισμένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και συνταξιοδοτικοί φορείς

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά προϊόντα: ασφάλειες ζωής/ζημιών, η πλειονότητα των πληρωμών, των καταθέσεων και των επενδύσεων, ορισμένες συντάξεις.

Γλώσσες στις οποίες μπορεί να υποβληθεί καταγγελία: γαλλικά και αγγλικά

E-mail:le [dot] mediateuratmediation-assurance [dot] org (le[dot]mediateur[at]mediation-assurance[dot]org)

Ιστότοπος:Médiateur de l'Assurance

Περισσότερες πληροφορίες:Ενημερωτικό δελτίο