Przejdź do treści głównej
Finance

Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητή – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΧΜ-ΕΕΕΔ)

Nazwa w języku polskim: Grecki Rzecznik Finansowy – Organizacja niekomercyjna ds. alternatywnych metod rozwiązywania sporów

Instytucje finansowe: banki, przedsiębiorstwa świadczące usługi inwestycyjne, spółki oferujące inwestycje portfelowe, fundusze wspólnego inwestowania, firmy maklerskie

Produkty finansowe: płatności, depozyty, kredyty i pożyczki, papiery wartościowe, większość inwestycji, niektóre emerytury

Języki, w których można złożyć skargę: grecki i angielski

E-mail:infoathobis [dot] gr (info[at]hobis[dot]gr)

Strona internetowa:Grecki Rzecznik Finansowy

Więcej informacji:arkusz informacyjny