Направо към основното съдържание
Finance

Patērētāju strīdu risināšanas komisija

Наименование на български: Комисия за решаване на потребителски спорове

Обхванати финансови институции: всички субекти, предоставящи посочените по-долу услуги

Обхванати финансови продукти: спестявания, заеми, инвестиции, пенсии, ценни книжа

Езици, на които може да бъде подадена жалба: латвийски

Електронен адрес: pastsatptac [dot] gov [dot] lv (pasts[at]ptac[dot]gov[dot]lv)

Уебсайт: Комисия за решаване на потребителски спорове

За повече информация: Информационен документ