Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Finance

Patērētāju strīdu risināšanas komisija

Ονομασία στα ελληνικά: Επιτροπή για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: όλες οι οντότητες που παρέχουν τις υπηρεσίες που απαριθμούνται κατωτέρω.

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά προϊόντα: αποταμιεύσεις, δάνεια, επενδύσεις, συντάξεις, κινητές αξίες.

Γλώσσες στις οποίες μπορεί να υποβληθεί καταγγελία: Λετονική

Email:pastsatptac [dot] gov [dot] lv (pasts[at]ptac[dot]gov[dot]lv)

Ιστότοπος:Επιτροπή για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών

Για περισσότερες πληροφορίες:Ενημερωτικό δελτίο